Fondacija CPI je nevladina, neprofitna organizacija koja prikupljanjem, analizom i objavljivanjem podataka od interesa za građane, te njihovom promocijom, aktivno podržava izgradnju civilnog društva.

Možete nas kontaktirati preko e-mail adrese info@cpi.ba. Za više informacija posjetite našu stranicu Fondacija CPI.

Fondacija CPI nastoji omogućiti da javni i verificirani podaci važni za građane BiH budu lako dostupni u kontekstu i na način kojeg može razumjeti građanin koji se profesionalno ne bavi javnom administracijom.

Osnivač CPI-a je Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Iza svega stoje aktivisti, stručnjaci, suradnici i osoblje Fondacije i brojne partnerske organizacije.

U protekle tri godine sa nama su još i USAID, Centri Civilnih Incijativa (CCI), International Budget Partnership (IBP), National Endowment for Democracy (NED), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), The European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).

Glavna motivacija, da se država koja loše funkcionira i pruža loš servis građanima pokuša dovesti u bolje stanje većim nadzorom njenog poslovanja, analizama i preporukama je svakako politička. Ali ni na koji način nije stranačka.

Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine

National Endowment for Democracy

European Commission